ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β13/3-4-17) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β13/3-4-17)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β13/3-4-17)
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-04-2017
Αριθμός Διακήρυξης Β13/3-4-17/2017
ΑΔΑ 7Μ52ΟΡ1Π-ΞΕ3
ΑΔΑΜ 17PROC006045858
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-04-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear