ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ :
1. ΣΙΤΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 150Χ137
CPV: 44221400-9

2. ΣΙΤΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 150Χ147
CPV: 44221400-9

3. ΣΙΤΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 120Χ147
CPV: 44221400-9

4. ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΣΙΤΟΠΟΡΤΑ 90Χ214
CPV: 44221400-9

5. ΔΥΟ ΦΥΛΛΑ ΣΥΡΟΜΕΝΗ 270X136
CPV: 44221400-9

6. ΣΙΤΑ ΣΤΑΘΕΡΗ 90Χ38
CPV: 44221400-9

7. ΣΙΤΑ ΣΤΑΘΕΡΗ 100Χ30
CPV: 44221400-9

8. ΣΙΤΑ ΣΤΑΘΕΡΗ 86Χ40
CPV: 44221400-9

9. ΣΙΤΑ ΣΤΑΘΕΡΗ 180Χ68
CPV: 44221400-9

10. ΣΙΤΑ ΣΤΑΘΕΡΗ 57Χ50
CPV: 44221400-9
Αριθμός Εντολής 12Λ/15-02-2017
ΑΔΑ Ω0ΛΑΟΡ1Π-ΡΕΨ
ΑΔΑΜ 17PROC006066966
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-04-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear