ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΝΙΔΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΝΙΔΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΝΙΔΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 1514/2017
ΑΔΑ 6Ι69ΟΡ1Π-ΨΡΚ
ΑΔΑΜ 17PROC005978643
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-04-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear