ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΩΝ ΚΥ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-04-2017
Αριθμός Διακήρυξης 8/17/2017
ΑΔΑ 7ΦΗΝΟΡ1Π-83Υ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-04-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear