ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ 25MF, 35MF ΚΑΙ 50MF ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ 25MF, 35MF ΚΑΙ 50MF ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΥΚΝΩΤΕΣ 25MF, 35MF ΚΑΙ 50MF ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ:

1. ΠΥΚΝΩΤΗΣ 25MF, 10 TMX.
2. ΠΥΚΝΩΤΗΣ 35MF, 10 TMX.
3. ΠΥΚΝΩΤΗΣ 50MF, 10 TMX.
Αριθμός Εντολής 63/11-04-2017
ΑΔΑ 7ΧΡ2ΟΡ1Π-ΗΞΠ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-04-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear