ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΟΝΗ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ
Αριθμός Εντολής 141/28-03-2017
ΑΔΑ 7ΛΝ7ΟΡ1Π-613
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-04-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear