ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΕΡΑΙΩΝ ΒΑΣΕΩΣ RE 213
Αριθμός Εντολής 38/15-03-2017
ΑΔΑ 6ΦΡΨΟΡ1Π-ΡΜΣ
ΑΔΑΜ 17PROC005933744
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear