ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΑΞΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 6932 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΑΞΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 6932 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΑΞΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 6932 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ
Αριθμός Εντολής 126/16-03-2017
ΑΔΑ Ω03ΔΟΡ1Π-4ΛΧ
ΑΔΑΜ 17PROC005973991
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear