ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΕΡΑΙΑΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ
ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΑ
Αριθμός Εντολής 45/04-04-2017
ΑΔΑ ΩΝΕΑΟΡ1Π-256
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-04-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear