ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΝΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ (ΔΙΠΛΕΣ ΣΕΤ) για ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ και τομέων του (Α.Δ. Β14/3-4-17) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΝΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ (ΔΙΠΛΕΣ ΣΕΤ) για ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ και τομέων του (Α.Δ. Β14/3-4-17)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΝΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ (ΔΙΠΛΕΣ ΣΕΤ) για ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ και τομέων του (Α.Δ. Β14/3-4-17)
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-04-2017
Αριθμός Διακήρυξης Β14/3-4-17/2017
ΑΔΑ 72Σ8ΟΡ1Π-Α1Χ
ΑΔΑΜ 17PROC006046104
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-04-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear