ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 235/65/16 ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ MERCEDES
Αριθμός Εντολής 36/15-03-2017
ΑΔΑ 7ΧΨΜΟΡ1Π-4ΟΖ
ΑΔΑΜ 17PROC005933732
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear