ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΛΑΣΤΙΚΑ 225/75/16C, 116/118R, ΟΚΤΑΛΙΝΑ, (M + S)
Αριθμός Εντολής 122/13-03-2017
ΑΔΑ ΩΖΨΙΟΡ1Π-ΓΘ2
ΑΔΑΜ 17PROC005993525
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-04-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear