ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 37/15-03-2017
ΑΔΑ 9772ΟΡ1Π-Β4Ο
ΑΔΑΜ 17PROC005933767
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear