ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 80gr
Αριθμός Εντολής 128/16-03-2017
ΑΔΑ 6Ι4ΞΟΡ1Π-ΝΚΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-04-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear