ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘ/ΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘ/ΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘ/ΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ
Αριθμός Εντολής 2ΥΓ/23-02-2017
ΑΔΑ 68Τ8ΟΡ1Π-5ΜΧ
ΑΔΑΜ 17PROC005959022
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear