ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥ BLACK TONER ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ CANON IR5075 ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ15/3-4-17) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥ BLACK TONER ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ CANON IR5075 ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ15/3-4-17)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥ BLACK TONER ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ CANON IR5075 ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ15/3-4-17)
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-04-2017
Αριθμός Διακήρυξης Γ15/3-4-17/2017
ΑΔΑ Ω2ΔΗΟΡ1Π-Θ74
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-04-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear