ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ BOSCAROL OB 2012 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ BOSCAROL OB 2012

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ BOSCAROL OB 2012:
1. Battery lead acid 12V, 4Ah (SPS1014), 40 ΤΜΧ.
2. 2 Wire cable anti-noice filter for battery (SPS1037), 15 ΤΜΧ.
Αριθμός Εντολής 61/11-04-2017
ΑΔΑ ΩΔΜΥΟΡ1Π-8ΑΛ
ΑΔΑΜ 17REQ006052837
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-04-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear