ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΚΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΚΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΚΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 604/24-03-2017
ΑΔΑ ΩΕΣ7ΟΡ1Π-ΩΣΝ
ΑΔΑΜ 17PROC005974269
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-04-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear