ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-6368 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ CITROEN ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ59 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-6368 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ CITROEN ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ59

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-6368 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ CITROEN ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ59
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 1369/2017
ΑΔΑ 62ΒΛΟΡ1Π-ΨΚ5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-03-2017 - Ωρα 12.00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear