ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ CITROEN JUMPER II ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ CITROEN JUMPER II ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ CITROEN JUMPER II ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ
Αριθμός Εντολής 53Τ/07-03-2017
ΑΔΑ ΩΜΗΥΟΡ1Π-3ΣΩ
ΑΔΑΜ 17PROC005938979
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear