ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ MERCEDES 313 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ MERCEDES 313 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ MERCEDES 313 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ
Αριθμός Εντολής 42Τ/02-03-2017
ΑΔΑ ΨΠ7ΘΟΡ1Π-ΒΔ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear