Προμήθεια toner για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παραρτήματος Μυτιλήνης και των Τομέων αυτής – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια toner για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παραρτήματος Μυτιλήνης και των Τομέων αυτής

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 69Α 69Β/2017
ΑΔΑ 63ΛΩΟΡ1Π-529
ΑΔΑΜ 17PROC005991343
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-04-2017 - Ωρα 23:59μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear