Προμήθεια υλικού για την κάλυψη εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια υλικού για την κάλυψη εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 57/2017
ΑΔΑ 6Ο5ΒΟΡ1Π-Ξ67
ΑΔΑΜ 17PROC005933480
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-03-2017 - Ωρα 23:59μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear