Προμήθεια υλικού για την κάλυψη εκπαιδεύσεων στο Παράρτημα ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια υλικού για την κάλυψη εκπαιδεύσεων στο Παράρτημα ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 58/2017
ΑΔΑ 6Υ9ΦΟΡ1Π-9ΧΣ
ΑΔΑΜ 17REQ005984057
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-04-2017 - Ωρα 23:59μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear