Προμήθεια λάδι κινητήρα για το ΚΗΟ 3350 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λάδι κινητήρα για το ΚΗΟ 3350 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5ΛΙΤΡΑ ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΟ 3350 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΧΙΟΥ ΜΑΡΚΑΣ FORD TRANSIT
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 56/2017
ΑΔΑ 7ΔΞΗΟΡ1Π-ΟΓΓ
ΑΔΑΜ 17PROC005951767
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-03-2017 - Ωρα 23:59μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear