Προμήθεια ανταλλακτιών για τα ΚΗΙ 6783, ΚΗΗ 1049 και ΚΗΙ 9925 Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτιών για τα ΚΗΙ 6783, ΚΗΗ 1049 και ΚΗΙ 9925 Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΗΙ – 6783 ( MERCEDES SPRINTER 311 CDI ), KHH -1049 ( VW TRANSPORTER ) ΚΑΙ ΚΗΙ - 9925 ( VW TRANSPORTER ) ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-01-2017
Αριθμός Διακήρυξης 1/2017
ΑΔΑ 6ΝΡΓΟΡ1Π-ΥΓΙ
ΑΔΑΜ 17PROC005968080
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-03-2017 - Ωρα 23:59μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear