Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΟ – 5270 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΟ – 5270 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗO-5270 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΧΙΟΥ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER.
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 48/2017
ΑΔΑ ΩΖΞΒΟΡ1Π-ΥΡΧ
ΑΔΑΜ 17PROC005943370
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-03-2017 - Ωρα 23:59μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear