Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΟ – 3350 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΟ – 3350 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗO-3350 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΧΙΟΥ ΜΑΡΚΑΣ FORD TRANSIT.
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 54/2017
ΑΔΑ 6Ψ09ΟΡ1Π-5ΨΠ
ΑΔΑΜ 17PROC005944285
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-03-2017 - Ωρα 23:59μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear