Προμήθεια ανταλλακτικών για τον καυστήρα στο κτίριο του ΕΚΑΒ Λάρισας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για τον καυστήρα στο κτίριο του ΕΚΑΒ Λάρισας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια ανταλλακτικών για τον καυστήρα στο κτίριο του ΕΚΑΒ Λάρισας
Πιθανής Δαπάνης 97,00 € με φπα 24%
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-04-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2711/2017
ΑΔΑ ΩΖΠ7ΟΡ1Π-ΥΧ1
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-04-2017 - Ωρα 11.00πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear