Προμήθεια ανταλλακτικού για το ΚΗΙ 6420 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Σάμου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικού για το ΚΗΙ 6420 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Σάμου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ -6420 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΣΑΜΟΥ ΜΑΡΚΑΣ CITROEN JUMPER
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 66/2017
ΑΔΑ Ω6ΝΔΟΡ1Π-79Κ
ΑΔΑΜ 17PROC005963385
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-03-2017 - Ωρα 23:59μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear