ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΤΕΟ 2 ΑΣΘ/ΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟ (>6ΜΗΝΩΝ) 1 ΑΣΘ/ΡΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. 104/4-4-17) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΤΕΟ 2 ΑΣΘ/ΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟ (>6ΜΗΝΩΝ) 1 ΑΣΘ/ΡΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. 104/4-4-17)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΤΕΟ 2 ΑΣΘ/ΡΩΝ (ΚΗΥ 9382 - ΚΗΥ 9354)ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟ (>6ΜΗΝΩΝ) 1 ΑΣΘ/ΡΟΥ (ΚΗΥ 4643) ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. 104/4-4-17)
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-04-2017
Αριθμός Διακήρυξης Α104/4-4-17/2017
ΑΔΑ 7ΖΠΕΟΡ1Π-20Π
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-04-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear