ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΤΗΝ ΔΡΑΓΑΝΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΤΗΝ ΔΡΑΓΑΝΑ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΤΗΝ ΔΡΑΓΑΝΑ
Αριθμός Εντολής 95/17-02-2017
ΑΔΑ ΩΣ8ΑΟΡ1Π-Α2Ζ
ΑΔΑΜ 17PROC005931815
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear