ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΗΙ-6368 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ CITROEN ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ60 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΗΙ-6368 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ CITROEN ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ60

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΗΙ-6368 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ CITROEN ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ60
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 1370/2017
ΑΔΑ 6ΙΜ9ΟΡ1Π-Ο0Φ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-03-2017 - Ωρα 12.00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear