Νεφροειδή Μιας Χρήσης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Νεφροειδή Μιας Χρήσης

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Νεφροειδή μιας χρήσης. Τεμάχια 2.000, Πιθανή δαπάνη 372€ με φπα 24%
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2213/2017
ΑΔΑ 675ΕΟΡ1Π-6ΩΛ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-04-2017 - Ωρα 12.00μμ
Αρχείο PDF pdf
Bear