ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΕΥΚΕΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΕΥΚΕΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΕΥΚΕΣ
300.000 ΤΕΜΑΧΙΑ
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ
Αριθμός Εντολής 54/27-03-2017
ΑΔΑ 723ΣΟΡ1Π-ΙΘΒ
ΑΔΑΜ 17REQ005976374
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-04-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear