Ηλεκτρολογικό Υλικό – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ηλεκτρολογικό Υλικό

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού. Πιθανή Δαπάνη 1.450,00€ με φπα 24%
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-04-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2665/2017
ΑΔΑ Ω3ΝΚΟΡ1Π-ΙΙΥ
ΑΔΑΜ 17PROC006039147
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-04-2017 - Ωρα 11:00πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear