ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΣΤΟ ΚΗΙ 3441 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΣΤΟ ΚΗΙ 3441 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΣΤΟ ΚΗΙ 3441 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ
Αριθμός Εντολής 133/23-03-2017
ΑΔΑ ΨΞΙΤΟΡ1Π-ΛΔΕ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear