ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΒΛΑΒΩΒ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΡΑΔΙΟΔΥΚΤΙΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΒΛΑΒΩΒ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΡΑΔΙΟΔΥΚΤΙΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΒΛΑΒΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΡΑΔΙΟΔΥΚΤΙΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-04-2017
Αριθμός Διακήρυξης 4429/2017
ΑΔΑ 6Β2ΖΟΡ1Π-769
ΑΔΑΜ 17PROC006069949
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-04-2017 - Ωρα 10,00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear