ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ -ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΗΥ 1697 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ -ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΗΥ 1697

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ -ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΗΥ 1697
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-04-2017
Αριθμός Διακήρυξης 4136/2017
ΑΔΑ Ψ4ΤΛΟΡ1Π-ΗΙ0
ΑΔΑΜ 17PROC006034980
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-04-2017 - Ωρα 10,00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear