ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 6484 ΑΣΘ/ΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 6484 ΑΣΘ/ΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 6484 ΑΣΘ/ΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ
Αριθμός Εντολής 48Τ/06-03-2017
ΑΔΑ 6ΠΜ5ΟΡ1Π-0ΣΖ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear