ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 6484 ΑΣΘ/ΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 6484 ΑΣΘ/ΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 6484 ΑΣΘ/ΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ
Αριθμός Εντολής 47Τ/06-03-2017
ΑΔΑ Ω4Ε8ΟΡ1Π-Π1Ξ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear