Εργασίες επισκευής για το ΚΗΗ 1301 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εργασίες επισκευής για το ΚΗΗ 1301 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ –1301 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΧΙΟΥ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-01-2017
Αριθμός Διακήρυξης 10/2017
ΑΔΑ 7592ΟΡ1Π-Λ44
ΑΔΑΜ 17PROC005952755
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-03-2017 - Ωρα 23:59μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear