ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΣΥΝΑΨΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΟΜΕΑ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΣΥΝΑΨΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΟΜΕΑ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΣΥΝΑΨΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΟΜΕΑ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2/2017
ΑΔΑ 7ΥΙΡΟΡ1Π-ΩΙΘ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-04-2017 - Ωρα 14:00
Αρχείο PDF pdf
Bear