ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-04-2017
Αριθμός Διακήρυξης 4271/2017
ΑΔΑ 78Δ3ΟΡ1Π-Ψ4Δ
ΑΔΑΜ 17PROC006049111
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-04-2017 - Ωρα 10,00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear