ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9/2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9/2017

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ TURBO VW T5 DIESEL 8 ΤΕΜ
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2732/2017
ΑΔΑ 6ΜΨΖΟΡ1Π-ΟΛΙ
ΑΔΑΜ 17PROC005943936
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-04-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear