ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2017

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ VW T5 DIESEL 2 ΤΕΜ
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2731/2017
ΑΔΑ 7Υ49ΟΡ1Π-ΑΤ7
ΑΔΑΜ 17PROC005942782
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-04-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear