ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21/2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21/2017

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΌΨΥΚΤΟΥ ΨΥΚΤΗ
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 3063/2017
ΑΔΑ ΩΥΒΗΟΡ1Π-Χ36
ΑΔΑΜ 17PROC005999494
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-04-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear