ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΔΙΑΚ. 3/2017) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΔΙΑΚ. 3/2017)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΔΙΑΚ. 3/2017)
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-04-2017
Αριθμός Διακήρυξης 3/2017/2017
ΑΔΑ 68ΩΧΟΡ1Π-Φ5Η
ΑΔΑΜ 17PROC006066794
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-04-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear