ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΑΕ 110 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΑΕ 110

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 20/2017
ΑΔΑ 6ΗΣ2ΟΡ1Π-ΧΨΟ
ΑΔΑΜ 17PROC005974908
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-04-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear