ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΕ 74 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΕ 74

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 17/2017
ΑΔΑ ΩΚΟΠΟΡ1Π-7Ξ1
ΑΔΑΜ 17PROC005975003
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-04-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear